Environmental Economics and the Coastal Area of Developing Countries

The Sida Marine and Coastal Zone Initiative

Publikationsdatum:
2006-07-05
Serie:
Publications on Water Resources
Språk:
Engelska
Författare:
Jessica Andersson
Beskrivning:
Denna studie ingår som en del i förarbetet för Sidas Marina Initiativ. Studien utgår från ekonomiska teorier till att förklara varför miljöförstöring äger rum. Den beskriver hur ekonomiska teorier kan vara till hjälp i förvaltningen av kustområden.

PDF image