Research Capacity

Towards the Millennium Development Goals

Publikationsdatum:
2006-08-11
Språk:
Engelska
Författare:
Battisson & Partners
Beskrivning:
Årsbok för svensk forskningssamarbete med utvecklingsländer. Beskriver hur forskning och byggande av forskningskapacitet bidrar till uppfyllandet av Millenie målen för utveckling.

PDF image

Nedladdning:
1,67 MB