Guidelines

Sida grants to non-governmental organisations for humanitarian projects

Publikationsdatum:
2006-08-31
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Anvisningar som gäller för samtliga enskilda organisationer, som söker bidrag för humanitär verksamhet från Sida, finansierade från anslagsposten Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet.

PDF image

Nedladdning:
2,47 MB