Anvisningar

För Sidas bidrag till enskilda organisationer för humanitära insatser

Publikationsdatum:
2006-08-31
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Anvisningar som gäller för samtliga enskilda organisationer, som söker bidrag för humanitär verksamhet från Sida, finansierade från anslagsposten Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet.

PDF image

Nedladdning:
1,13 MB