The Baltic Sea Unit can make things possible

Publikationsdatum:
2006-09-01
Språk:
Engelska
Författare:
Linda Jansdotter
Beskrivning:
Publikationen beskriver i korthet Sida Östersjöenhetens verksamhet på engelska. Den beskriver inom vilka ämnesområden Österjöenheten finansierar projekt, samt att svenska aktörers initiativ vägleder.

PDF image