Granskning av Sidas ramöverenskommelse med statliga myndigheter: Följsam-konceptet

Publikationsdatum:
2006-09-26
Serie:
Sida Internrevision
Serienummer:
2006:2
Språk:
Svenska
Författare:
William Stannervik
Beskrivning:
Mot bakgrund av Sida målsättning att sluta fler överenskommelser med statliga myndigheter samt Sidas ansvar för att garantera redovisningens tillförlitlighet har internrevisionen i sin årliga riskanalys identifierat dessa samarbeten som ett granskningsområde. En granskning av Följsam samarbetet ingår i Internrevisionens plan för 2006 vilken beslutats av Sidas styrelse.

PDF image