Organisationsstudie av SAREC

Publikationsdatum:
2006-09-27
Serie:
Sida Evaluation
Serienummer:
2006:22
Språk:
Svenska
Författarna:
Lina Lenefors , Lennart Gustafsson , Arne Svensson
Beskrivning:
Syftet med denna organisationsstudien är att bedöma SARECs effektivitet i hanteringen av verksamhetsgrenen forskning. Studien täcker frågor avseende mål och uppgift samt organisationens ändamålsenlighet och kapacitet. Studien är en av sex studier i en större översyn av forskningssamarbetet. Resultatet av dessa studier finns syntetiserade i en separat syntesrapport som också används i avrapporteringen av uppdraget till regeringen.

PDF image

Nedladdning:
296,17 KB