Urban Development

In brief

Publikationsdatum:
2006-10-17
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Varför ger Sverige stöd till urban utveckling? Hur länge har Sverige gett stöd till främjande av urban utveckling? Vad gör Sida för att främja urban utveckling? Nästan en miljard av världens fattiga bor i städernas slumområden ibristfälliga bostäder. Problemen ökar i takt med att städerna fortsätteratt växa. Men växande städer är inte i sig ett hinder för utveckling. Städerna är viktiga kuggar i näringslivets maskineri och det är där som merparten av den ekonomiska tillväxten skapas. En viktig uppgift för utvecklingssamarbetet är att bidra till förbättrade livsvillkor för defattiga i städerna.

PDF image

Nedladdning:
438,2 KB