Current Thinking on the Two Perspectives of the PGD

Publikationsdatum:
2006-11-02
Serie:
POM Working Paper
Serienummer:
2006:4
Språk:
Engelska
Författarna:
Departent for policy , methodology
Beskrivning:
Perspektivpapperets syfte är att klarlägga vad som krävs för att de bägge perspektiven i PGUn ska anses väl omhändertagna inom utvecklingssamarbetet genom Sida. De två perspektiven - rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv på utvecking - diskuteras därför vad de betyder inom ramen för Sidas ledningsnivåer och kompetensutveckling, Sidas processer samt Sidas olika roller. Specifika åtgärder föreslås på alla nivåer, medan principerna om icke-diskrimering, deltagande, öppenhet och insyn samt ansvarstagande och utkrävande slås fast som vägledande för såväl process som resultat.  

PDF image