SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Publikationsdatum:
2006-11-07
Serie:
Sida Evaluation
Serienummer:
2006:27
Språk:
Svenska
Författarna:
Börje Svensson , Enrico Delaco , Anders Högberg
Beskrivning:
Författarna konstaterar att de operativa målen för denna verksamhet inte är mätbara samt att de inte är relaterade till de policies som idag är styrande för Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Vidare konstateras att omfattningen av SARECs stöd är rimligt men att finanseringen av svensk u-landsforskning generellt är för litet. Författarna rekommenderar att finansiering ökar genom att andra forskningsfinansiärers engagemang ökas. Vidare har de funnit att de utlysnings- och bedömningsförfaranden som tillämpas för u-forskanslaget och Swedish Research Links är i linje med rådande praxis men att valen av svenska parterns för de bilaterala programmen inte kännetecknas av samma transparens.

PDF image