Swedish Organisations' of Disabled Persons International Aid Association (SHIA) Activities and Cooperation Relationship

Publikationsdatum:
2006-12-11
Serie:
Sida Evaluation
Serienummer:
2006:58
Språk:
Engelska
Författarna:
Cecilia Karlstedt , Håkan Jarskog , Anders Ingelstam , Lennart Peck
Beskrivning:
Utvärderingen syftade till att bedöma relevansen i Shias program för utvecklingssamarbete dvs att Shia, dess medlemsförbund och lokala partner arbetar mot SEKA/EOs mål. Utvärderingen drar slutsatsen att Shias mål är mycket relevanta, en del samarbetpartners och insatser är mindre relevanta och vissa insatser brister i genomförande. Utvärderingen ger flera rekommendationer bland annat att Shias mandat gentemot medlemsförbunden förstärks och förtydligas, samt att relationen mellan medlemsförbunden och deras samarbetspartners förbättras med stöd av Shia.

PDF image