Sustainable Cities: Our Future - Turning ideas into Action

World Urban Forum 3 Vancouver 19-23 June 2006

Publikationsdatum:
2007-01-25
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Sidas Urbana delegations rapport från WUF 3 i Vancouver, juni 2006. Viktigaste temat - den snabba tillväxten i städerna. WUF är det viktigaste forumet för urbana experter, och vi medverkade i och organiserade 7 seminarier. Rapporten är ett axplock från olika moment från olika presentationer, diskussioner och nätverksmöten med intervjuer.

PDF image