Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Verksamhetsåret 2007

Publikationsdatum:
2007-01-25
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Planerade granskningsinsatser och övriga uppgifter för Sidas internrevision under verksamhetsåret 2007.

PDF image