Anvisningar för bidrag från anslagsposten enskilda organisationer

2007-03-06

Publication
Series:
Serier – Health Division DocumentDescription:
Dessa anvisningar gäller från mars 2007 för samtliga svenska enskilda organisationer, som söker bidrag från Sida för insatser i utvecklingsländer och för kommunikation i Sverige, finansierade från anslagsposten enskilda organisationer.
Inom Sida handläggs dessa bidrag inom Avdelningen för samverkan med enskilda organisationer, humanitärt bistånd och konflikthantering, (SEKA), EO-enheten.
Nyhet: Bilaga till den svenska publikationen: Riktlinjer för adoptionsorganisationers utvecklingssamarbete.
pages:6