Internrevisionens årsrapport

Verksamhetsåret 2005

Publikationsdatum:
2007-03-22
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Uppföljning och återrapportering avseende internrevisionens verksamhet under 2005. Rapporten innehåller även kommentarer till Sidas åtgärdsarbete med anledning av internrevisionens tidigare avlämnade rapporter.

PDF image

Nedladdning:
67,31 KB