Erfarenheter av resultatstyrning - En genomgång av utvärderingar och studier

Publikationsdatum:
2007-03-28
Serie:
Sida Studies in Evaluation
Serienummer:
2007:04
Språk:
Svenska
Författare:
Lennart Peck
Beskrivning:
Rapporten ger en sammanhållen bild av de viktigaste iakttagelserna, slutsatserna och rekommendationerna från Sidas utvärderingar och internrevisionsgranskningar med avseende på resultatstyrning. Totalt studerades 17 Sida Studies in Evaluation, 12 utvärderingar från UTV, tio revisionsgranskningar samt fyra övriga studier. Rapporten behandlar hur mål anges för Sidas verksamhet, hur verksamheten styrs utifrån dessa mål, hur resultat följs upp mot de fastställda målen samt hur resultatinformationen används

PDF image