Where we are. Where we are going.

Sida's direction

Publikationsdatum:
2007-05-04
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Sida behöver förändra arbetssätt och organisation för att öka biståndseffektiviteten och bättre motsvara kraven från en förändrad omvärld. Sidas ledningsgrupp har därför stakat ut en färdriktning för Sidas fortsatta utveckling. Färdriktningen är inspirerad av det Rådslag som generaldirektören inbjöd Sidas medarbetare till våren 2006 och omfattar resultatorientering och administrativ förenkling. Den tar också ställning i frågor kring koncentration, samverkan med svenska aktörer och multilaterala organ. Skriften beskriver i breda drag de principer som ska vägleda Sidas framtida arbete.

PDF image

Nedladdning:
199,87 KB