Utbildning för hållbar utveckling

Kort om

Publikationsdatum:
2007-06-07
Språk:
Svenska
Författare:
Marianne Engblom
Beskrivning:
Världen står inför utmaningen att hejda miljöförstöringen och samtidigt minska fattigdomen. Miljöfrågorna hänger nära samman med mänskliga relationer, makt- och resursfördelning. Utbildning är ett sätt att uppnå den förändring som är nödvändig. Kunskap kan leda till mer miljövänliga handlingar. Sida stödjer arbetet genom att föra fram frågorna i dialogen med utvecklingsländerna och genom stöd till organisationer som arbetar med utbildning för hållbar utveckling. Varför ger Sverige stöd till utbildning och hållbar utveckling? Millenniemålen - ett gemensamt åtagande Vad gör Sida för att stödja utbildning och hållbar utveckling?  

PDF image

Nedladdning:
340,55 KB