Sida's support to civil society

Policy

Publikationsdatum:
2007-07-06
Språk:
Engelska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Denna verksövergripande policy har tagits fram på uppdrag av Sidas ledning att sammanställa ett för Sida gemen samt förhållningssätt till det civila samhället och är en förkortad och uppdaterad version av den policy som antogs i mars 2004. Policyn gäller tills vidare, dock längst till 31 december 2012.

PDF image

Nedladdning:
784,54 KB