Guidelines and action plan for Sida's cooperation with Swedish business

PROMORANDUM

Publikationsdatum:
2007-09-18
Serie:
POM Working Paper
Språk:
Engelska
Författarna:
Carlman , Åkerblom
Beskrivning:
En grundläggande tanke är att se näringslivets initiativförmåga, kreativitet och resurser som en möjlighet att skala upp biståndets utvecklingssatsningar. Detta innebär en förflyttning från synen på näringslivet som Sidas "resursbas" till att se svenska företag som jämbördiga aktörer. Och från synen på biståndet som finanserieringskälla för svensk export av varor, anläggningar och tjänster till en syn på biståndet som ett katalytiskt instrument för att stimulera företagens bidrag till global fattigdomsbekämpning. Men för att komma dithän fordras att vi utvecklar finansieringsformer, arbets- och förhållningssätt. Det arbetet har nu inlett på Sidas huvudkontor och på utlandsmyndigheter med biståndsverksamhet.

PDF image