Handlingsplan för Sidas arbete mot könsrelaterat våld 2008-2010

Publikationsdatum:
2007-10-05
Språk:
Svenska
Författare:
Jämställdhetssekretariatet
Beskrivning:
FNs generalsekreterares rapport In-depth study on all forms of violence against women konstaterar att könsrelaterat våld är ett universellt problem som finns i alla länder, religioner och samhällsklasser. Våldet är en genomgripande kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör ett avgörande hinder för att uppnå jämställdhet. Det är också ett allvarligt hot mot demokratisk utveckling och folkhälsa - särskilt sexuell och reproduktiv hälsa - och ett stort hinder när det gäller att bekämpa hiv/aids och uppnå en hållbar utveckling. Sida har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för att arbeta tydligare mot könsrelaterat våld.

PDF image