Granskning av Sidas samarbete med statliga myndigheter utanför följsam-konceptet - Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet

Publikationsdatum:
2007-10-09
Serie:
Sida Internrevision
Serienummer:
2007:1
Språk:
Svenska
Författare:
William Stannervik
Beskrivning:
Styrelsen beslutade i Revisionsplanen för 2007 (fastställt 2006-12-08) att ytterligare en granskning av de statliga samarbetena skulle genomföras. Internrevisionen bedömer att efterlevnaden av överenskommelsen i de granskade delarna är utan anmärkning. Sida har med nuvarande rutiner inte full insyn i hela den ekonomiska hanteringen av Sidamedel som ingår i överrenskommelserna med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Kravet på revision saknas.

PDF image