Climate change from an urban persepective

Publikationsdatum:
2007-10-12
Språk:
Engelska
Typ:
Urban Issue Paper
Författare:
Hannah Reid
Beskrivning:
Det är i städerna som framtidens slag om klimatet kommer att avgöras. Många städer är byggda på riskabla platser och kan komma att drabbas av effekter från klimatpåverkan. När städer översvämmas blir tillgången på rent vatten, mat och sanitet begränsad. Det är de fattigaste i urbana områden som kommer att drabbas.

PDF image