Hiv & aids - bilaga från Sida och Socialstyrelsen

Publikationsdatum:
2007-11-22
Språk:
Svenska
Beskrivning:
En annonsbilaga framtagen i samarbete med Socialstyrelsen inför Världsaidsdagen den 1 december 2007. Fakta om hiv- och aidssituationen i Sverige och världen och exempel på insatser från båda myndigheterna.

PDF image