Strengthening Sida Management for Development Results

Publikationsdatum:
2007-11-27
Språk:
Engelska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Enligt beslut av Sidas generaldirektör avser Sida att under kommande år övergå till en mer resultatbaserad styrning av verksamheten. Detta positionspapper ger bakgrundsinformation till generaldirektörens beslut, förklarar konceptet med mål- och resultatstyrning i Sidas utvecklingsarbete samt presenterar ett utkast av de nästa stegen.

PDF image