Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Verksamhetsåret 2008

Publikationsdatum:
2008-01-17
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Av styrelsen beslutade granskningsinstatser och övrig verksamhet för Sidas internrevisionen under verksamhetsåret 2008.

PDF image