Sidas årsredovisning 2007

ÅR2007

Publikationsdatum:
2008-01-30
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Omfattningen av Sidas internationella utvecklingssamarbete uppgick till 15,368 831 miljarder kronor exklusive förvaltningskostnader under 2007. Målet för Sveriges utvecklingssamarbete är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Målet ligger i linje med det internationella åtagandet att halvera andelen extremt fattiga i världen till 2015. Det understryker att fattiga människor själva har kraft att förändra och utveckla sina samhällen om de ges möjligheter.

PDF image

Nedladdning:
2,48 MB