Social Security Systems

Publikationsdatum:
2008-01-30
Språk:
Engelska
Typ:
Position Paper
Författare:
Christina Josefsson
Beskrivning:
Frågor inom socialpolitikens område är under stark utveckling i utvecklingssamarbetet. Sociala trygghetssystem betraktas i allt högre utsträckning som ett användbart verktyg för fattigdomsbekämpning, samt som en investering i den långsiktiga välfärden, säkerheten och ekonomisk utveckling på nationell, regional och global nivå. Detta positionspapper preciserar Sidas förhållningssätt inom området. Social trygghet är en mänsklig rättighet och frågor om jämställdhet och jämlikhet är centrala.

PDF image

Nedladdning:
194,18 KB