From Growth to Poverty Reduction: The Framework for Development Cooperation in Vietnam

Publikationsdatum:
2008-02-07
Serie:
Country Economic Report
Serienummer:
2008:2
Språk:
Engelska
Författarna:
Le Thanh Forsberg , Ari Kokko
Beskrivning:
Studien sammanlänkar paradigmskiften i den internationella utvecklingsagendan med förändringar i den Vietnamesiska biståndsarkitekturen. Vidare diskuteras hur det svenska utvecklingssamarbetet med Vietnam har svarat mot dessa förändringar. Studien argumenterar för att det finns en solid grund för samarbete mellan Sverige och Vietnam, bortom det bilaterala utvecklingssamarbetet, men att det krävs en samlad ansträngning för att inte slösa bort de investeringar som gjorts i relationen mellan de två länderna.

PDF image