Sidas råd för utvecklingsforskning

Information till sökande 2010

Publikationsdatum:
2008-02-18
Språk:
Svenska
Författare:
Michelle Bouchard
Beskrivning:
Varje år utlyser Sida, genom Sidas råd för utvecklingsforskning, stöd till utvecklingsrelaterad forskning vid svenska universitet och institut. Syftet är att främja forskning av värde för utvecklingssamarbetet, stimulera forskare vid svenska universitet och högskolor att intressera sig för utvecklingsländer och utvecklingsforskning, inklusive rekrytering av yngre forskare samt stimulera till forskningskontakter med utvecklingsländer. Broschyren beskriver forskningens inriktning, olika stödformer och ansökningsförfarande.

PDF image

Nedladdning:
257,34 KB