Internrevisionens årsrapport

Verksamhetsåret 2007

Publikationsdatum:
2008-02-29
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Årsrapport innehållande internrevisionens gjorda granskningar, iakttagelser och rekommendationer 2007.

PDF image

Nedladdning:
165,58 KB