Prospects for Poverty Reduction in Zambia

Publikationsdatum:
2008-05-19
Serie:
Country Economic Report
Serienummer:
2008:4
Språk:
Engelska
Författarna:
Arne Bigsten , Sven Tengstam
Beskrivning:
Fattigdomen minskar men är fortfarande allvarlig i Zambia, trots växande råvaruintäkter. Beräkningar visar att inkomstdiversifiering är en viktig väg ut ur fattigdom på landsbygden. Zambias på papperet vettiga politik för privatsektorn genomförs ofta illa, och skatteuppbörden är inte i takt med BNP-tillväxten. Förbättrad infrastruktur, säkrade äganderätter och sociala reformer är viktigare än subventioner. Givare bör överväga samhällsstyrningskonditionalitet.

PDF image