Maras and Youth Gangs, Community and Police in Central America

Summary of a regional and multidisciplinary study

Publikationsdatum:
2008-05-20
Språk:
Engelska
Författare:
Pierre Frühling
Beskrivning:
Texten är en sammanfattning av de bärande resonemangen av studien. Behandlar Maras som kulturellt fenomen och försöker svara på frågan vad det är som gör att människor blir gängmedlemmar. Sammanfattningen visar också på problemet med rättsväsendet i de Centralamerikanska länder som har Marasgäng.

PDF image