Partner in progress

Sida develops actor-driven cooperation

Publikationsdatum:
2008-08-27
Språk:
Engelska
Författare:
INEC/Sesam
Beskrivning:
Kort presentation av hur Sida avser arbeta med stöd till samverkan mellan svenska aktörer och aktörer i främst de samarbetsländer där relationerna skall övergå från långsiktigt utvecklingssamarbete till andra former

PDF image

Nedladdning:
946,63 KB