How to Start Working with a Programme-Based Approach

Publikationsdatum:
2008-10-03
Språk:
Engelska
Författarna:
Camilla Salomonsson , Janet Vähämäki
Beskrivning:
Denna skrift förklarar, från ett Sida-perspektiv, vad ett programbaserat arbetssätt innebär och hur det kan användas för att stödja en nationell fattigdomsstrategi, ett sektorprogram eller ett program som drivs av en organisation. De flesta exempel kommer från olika sektorer (som hälsa, undervisning och jordbruk) men liknande situationer kan uppstå när man arbetar på organistionsnivå.

PDF image