Building a Climate Justice Movement

Härnösand, Sweden, 25–27 August 2008

Publikationsdatum:
2008-11-12
Språk:
Engelska
Författare:
Per-Ulf Nilsson
Beskrivning:
Miljö- och utvecklingsorganisationer i världen arbetar för att göra de fattigas röster hörda i diskussioner kring klimatets påverkan på jorden. Den fattiga människan ska beaktas i internationella förhandlingar och dessa organisationer bidrar till att påverka regeringar och förtroendevalda i förhandlingar kring klimatet och dess effekter. Här är rapporten från den internationella konferensen 2008 då några av dessa miljö- och utvecklingsorganisationer samlades för att bidra till global klimaträttvisa.

PDF image