Zenit

Globala frågor och unga i fokus

Publikationsdatum:
2009-01-23
Språk:
Svenska
Författare:
Zenit/Sida
Beskrivning:
En inspirationsskrift för lärare i att diskutera frågor med elever om rasism, jämlikhet, hiv/aids, rättvis handel, fattigdom, rättvisa och resursfördelning. Zenit- Sidas globala forum för unga mötte under 12 års verksamhet lärare och elever som med hjälp av värderingsövningar fick ta ställning till globala frågor. I foldern finner du informatörernas favoritövningar. Lämpligt för lärare som undervisar unga i åldern 15-25 år.

PDF image

Nedladdning:
810,33 KB