Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Verksamhetsåret 2009

Publikationsdatum:
2009-02-06
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Av styrelsen beslutade granskningsinstatser och övrig verksamhet för Sidas internrevisionen under verksamhetsåret 2009.

PDF image