Internrevisonens årsrapport

Verksamhetsåret 2008

Publikationsdatum:
2009-03-18
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Årsrapport innehållande Internrevisonens gjorda granskningar, iakttagelser och rekommendationer 2008.

PDF image

Nedladdning:
82,02 KB