Commitment to Climate Justice

Publikationsdatum:
2009-07-17
Språk:
Engelska
Författare:
Göran Eklöf
Beskrivning:
En rapport som behandlar fem tematiska papper som underlag för fem workshops om klimat, energi och matkrisen, om klimatfrågan ur ett MRperspektiv,om skogen, kolet och folket samt frågor om vad som händer på COP15 och efter köpenhamnsmötet samt relationen och partnerskapet mellan nord och sydorganisationer i klimatfrågan.

PDF image

Nedladdning:
1 MB