ICTs for Democracy

Information and Communication Technologies for the Enhancement of Democracy - with a Focus on Empowerment

Publikationsdatum:
2009-09-21
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Denna studie behandlar ICT för demokrati. Den innehåller situationsanalys samt en diskussion om framtida potential. Studien ger ett bra underlag för planering av stöd inom utvecklingssamarbete och föreslår möjliga framtida områden där demokratiska processer kan stärkas med ICT. Studien består av en teoretisk del, samt tre fältstudier i repektive Kenya, Tanzania och Uganda.

PDF image

Nedladdning:
2,38 MB