Environmental work in India provides jobs for Swedish environmental technology company

Publikationsdatum:
2009-12-07
Språk:
Engelska
Författare:
Annica Otter
Beskrivning:
Industriföretagen i Hyderabad, Indien, behöver kunskap och teknik för att rena avloppsvatten. Tillsammans med IVL, Svenska Miljöinstitutet ökar de sin kompetens och ser idag helhetslösningar på det orenade vatt net. Samarbetet har fått ett initialt stöd av Sida. Detta bidrar till att öppna dörren för svenska miljöteknikföretag som vill satsa på den indiska marknaden.

PDF image