Cooperation improves care of sick children in Vietnam and Sweden

Publikationsdatum:
2009-12-07
Språk:
Engelska
Författare:
Annica Otter
Beskrivning:
Universitetssjukhuset i Lund har startat ett sexårigt samarbete med ett barnsjukhus i norra Vietnam. Målet är att utveckla vården så att fler barn i området kan överleva svåra cancersjukdomar. Samtidigt får de svenska läkarna och sjuksköterskorna unik kunskap om ett annat lands barnsjukvård och forskning. För att utveckla samarbetet bistår Sida på plats i Hanoi med kontakter.

PDF image