Stöd till sanning, rättvisa och gottgörelse

Röster om Sveriges utvecklingssamarbete med Peru 1970-2009

Publikationsdatum:
2010-04-14
Språk:
Svenska
Författarna:
Jocke Nyberg , Patricia Córdova Cayo , Amanda Gonzales , Simon Strannard
Beskrivning:
Denna publikation har som målsättning att dokumentera resultaten av det svenska utvecklingssamarbetet med Peru 1970-2009. Biståndets nyckelpersoner lyfts fram, särskilt de direkta målgrupperna inom projekten. Sidas insatser påbörjades 1995 och kompletterade därmed de svenska arganisationernas argete. Inriktningen på det svenska biståndet till Peru var mänskliga rättigheter, demokrati och försoning. Sida gav stöd till initiativ som bidrog till processerna att få fram sanningen om den väpnade konflikten och att uppnå rättvisa och gottgörelse, tre viktiga steg mot försoning och övergång till demokrati. 2007 beslutade den svenska regeringen att utvecklingssamarbetet med Peru skulle fasas ut.

PDF image