Sida's guidelines for Media Development

Publikationsdatum:
2010-09-27
Språk:
Engelska
Författare:
Andrew Puddephatt
Beskrivning:
Sidas riktlinjer för medieutveckling. Skriften är kopplad till policyn för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter inom svenskt utvecklingssamarbete 2010-2014 - Förändring för frihet.

PDF image