Ett utvecklingssamarbete i förändring

Sidas resultat och prioriteringar

Publikationsdatum:
2010-10-15
Språk:
Svenska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Utvecklingssamarbete är ett sätt att gemensamt hitta lösningar på stora ödesfrågor som fattigdom, demokrati, jämställdhet, konflikter, energi och klimat. Utgångspunkten är att alla är födda med samma värde och rättigheter. Ytterst handlar det om att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor, samtidigt som jordens resurser fördelas och förvaltas på ett hållbart sätt. Det här är en presentation av vad Sida gör med exempel på resultat som det svenska utvecklingssamarbetet bidrar till.

PDF image