Sidas årsredovisning 2011

ÅR2011

Publikationsdatum:
2012-04-25
Språk:
Svenska
Beskrivning:
I Årsredovisningen redogör Sida för verksamheten under det gångna året. Redovisningen följer de uppdrag vi har att utföra enligt instruktionen för myndigheten samt de uppgifter som ålagts oss enligt regleringsbrevet. Av Årsredovisningen framgår hur mycket som utbetalats till olika länder och verksamheter samt en beskrivning av utvecklingssamarbetet och myndighetens övriga verksamhet.

PDF image

Nedladdning:
9,44 MB