Kriterier för civilsamhällesorganisationers behörighet

Inom anslagsposten för Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet

Publikationsdatum:
2011-08-31
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Kriterier för civilsamhällesorganisationers behörighet som – ramorganisation inom anslagsposten Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället – strategisk partnerorganisation inom anslagsposten för Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet

PDF image