Om svenskt bistånd och utvecklingssamarbete

2012-04-13

Publication
Description:
Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? / Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.pages:16