Om svenskt bistånd och utvecklingssamarbete

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Publikationsdatum:
2012-04-13
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.

PDF image